Wireless Adalah Suatu teknik komunikasi atau pertukaran data jarak dekat/jauh tanpa menggunakan kabel.

Wireless Adalah

Wireless Adalah

Wireless Adalah Suatu teknik komunikasi atau pertukaran data jarak dekat/jauh tanpa menggunakan kabel.